Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3056649<<Terug
De Watersportbaan geplaatst op: 16/12/2011     
 

 

Watersportbaan GentProvincie:
Oost-Vlaanderen

Watertype: Openbare plas, Groep 1
Belangrijkste Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Karper, Baars, Giebel
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Karpervisser, Recreatievisser, Wedstrijdvisser

Plaatsen: GentDe Watersportbaan - Gent

 

Viswater en visstekken

 

De Watersportbaan in Gent is 2300 meter lang en 76 meter breed (net een 5-baans roeibaan) ze werd in 1954 voor het eerst gebruikt. Het water staat in verbinding met de talrijke aanpalende rivieren en kanalen zoals de Coupure, de Graslei, het Kanaal Gent-Brugge en de Leie, waarvan een zijarm trouwens dwars door de roeibaan stroomt.

 

Lengte: 2,3km.

Breedte 76 meter.

Diepte: 2,5 tot max. 3 meter. (waterstand schommelt)

Oevers: betonnen oevers.

Stroming: soms stroming en onderstroming aanwezig.

Waterdoorzicht: zeer helder water

Bodem: zand

 

De watersportbaan is een van de drukst beviste wateren van Oost-Vlaanderen.

Er worden regelmatig hengelwedstrijden gehouden.

Meeste hengelaars hengelen op witvis of karper.

Het is aangewezen van een rodpod of een plateau te gebruiken. (betonnen oevers)

Roofvisstand bestaat vooral uit baars, in mindere mate snoekbaars en snoek.
 

Visbestand en vangsten
 

Meest voorkomende soorten zijn Brasem, Karper, Blankvoorn, Baars.

Op de watersportbaan is een spiegelkarper project lopende, in april 2010 werd de vijver van het Citadelpark te Gent getroffen door een plots zuurstoftekort. Omdat een flink deel van het karperbestand stervende was, diende er dringend opgetreden te worden. Enkele vrijwilligers konden 120 karpers redden van de dood en overzetten op de Watersportbaan te Gent. Tussen die 120 karpers bevonden zich 30 spiegelkarpers. Deze werden langs beide zijden gefotografeerd, waardoor herkenning bij een eventuele terugvangst perfect mogelijk is.

 

Ook in maart 2011 werden er spiegelkarpertjes uitgezet door de Provinciale Visserijcommisie Oost-Vlaanderen. Deze vissen hadden een gemiddeld gewicht van 1,4kg, ze werden gefotografeerd en gewogen, alvorens ze werden uitgezet.

 

Uitzetgeschiedenis

- April 2010: 30 stuks op de Watersportbaan

- Maart 2011: 78 stuks op de Watersportbaan
 

Bereikbaarheid
 

Via de Noorder- of de Zuiderlaan die naast de watersportbaan lopen.

Aan de Yachtdreef is een grote parking.
 

Vergunningen en rechten
 

Visvergunning van het Vlaamse Gewest

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

Vissen in gesloten tijd (van 16 april tot en met 31mei) toegelaten.

Nachtvisserij toegelaten tussen 2uur na zonsondergang en 2uur voor zonsopgang.(grote vergunning noodzakelijk)

 

 

Er zijn ook speciale regels voor de Watersportbaan zie onderstaand.

 

Bepalingen betreffende het vissen op de Watersportbaan

 

Het is toegelaten wedstrijden op de Watersportbaan te organiseren mits voorafgaande aanvraag en toestemming van de burgemeester. De aanvragen moeten worden ingediend bij de Sportdienst.

 

Het vissen aan de Watersportbaan is alleen toegelaten vanaf de boord en de bermen en niet vanaf de openbare weg of het wandelpad. De vissers mogen door hun materiaal of hun activiteiten op generlei wijze het wandelpad of de openbare weg bezetten of de gebruikers ervan hinderen.

 

Het is verboden te vissen:

 

a) tijdens de watersportwedstrijden en de vooroefeningen in het daartoe voorbehouden deel van de

    Watersportbaan;

b) van op gedeelten van de oever waar een vergunde exploitatie van overzet- of pleziervaartuigen gelegen

    is of die strikt is voorbehouden voor de beoefening van watersport;

c) van op aanlegplaatsen, startplatforms en boten;

d) van op de voor het publiek aangelegde staanplaatsen tijdens watersportfeesten of -wedstrijden.

 

Het is voor recreatieve hengelaars verboden om te vissen van op de gedeelten van de oever waarvoor de burgemeester een speciale toelating tot het houden van hengelwedstrijden heeft gegeven. De organisatoren zullen daags voordien de wedstrijdzone duidelijk afbakenen en aanduiden.

 

Het werphengelen is toegelaten mits het werpgewicht de 10 gr niet overschrijdt.

De hengel moet in liggende positie opgesteld worden.

 

Het matchhengelen is toegelaten tot maximum 20 m uit de oever. Het

klassieke hengelen met de schuifdobber is alleen toegelaten in de beide

zwaaikommen.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg