Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3056655<<Terug
Het meer van Rotselaar geplaatst op: 28/12/2011     
 

 

 rotselaarProvincie:
Vlaams-Brabant
Watertype: Openbare plas, Groep 2
Belangrijkste Vissoorten: Blankvoorn, Baars, Karper, ....
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Recreatievisser, Roofvisvisser, Karpervisser
Plaatsen: Rotselaar
 Het meer van Rotselaar

 

Viswater en visstekken

 

Het domein Ter Heide (ca. 23,5 ha) , beter gekend als het meer van Rotselaar of  'De Plas van Rotselaar' ontstond in 1975 na zandwinning voor de aanleg van de E314. De plas van ongeveer 12ha en de omgeving ervan is ondertussen uitgegroeid tot een mooi natuurgebied. Het recreatiegebied lokt vele wandelaars, fietsers, vogelliefhebbers en hengelaars. Het domein is opgedeeld in verschillende zones, met elk een eigen toegangsweg en specifieke recreatiemogelijkheden.

Hengelen is toegestaan in de hengelzone van iets meer dan 2ha vanaf 1 juni t.e.m. 15 april tussen zonsopgang en zonsondergang. De waterkwaliteit van het meer is zeer goed.

 

 

Lengte: ~509 meter.

Breedte ~305 meter.

Diepte: tot 8 meter.

Oevers: natuurlijke oevers.

Stroming: geen stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: zeer helder water, hier en daar plantengroei aanwezig.

Bodem: zandbodem.

 

Karpervissen loont zeker de moeite mits je er volledig voor wil gaan en kan doorzetten.

Er zwemmen genoeg karpers rond, alleen zal je zeer inventief moeten zijn om ze te vangen, door

de hoge hengeldruk zijn deze vissen schuw en slim geworden en moeilijk vangbaar!

Met de vaste stok of met het korfje kan je er mooie brasems en voorns vangen.

Er zitten grote snoeken en snoekbaars, de roofvisstand is echter vrij beperkt, enkel kleine baars komt veelvuldig voor. 
 

Visbestand en vangsten
 

Om betere vismogelijkheden te bieden werden in het verleden de oevers deels aangepast en werden geregeld visuitzettingen uitgevoerd.

Je kan er een 18tal vissoorten aantreffen: Kopvoorn, kolblei, zeelt, snoekbaars, zonnebaars,

brasem, winde, ...

Meest voorkomend zijn blankvoorn en baars (meestal vrij klein)

Het meer heeft een goede karperstand waaronder enkele zeer zware vissen en fraaie graskarpers

van meer dan 10kg!
 

Bereikbaarheid
 

De plas is te bereiken vanaf de E314 via afrit 21 Holsbeek/Rotselaar richting Rotselaar. In Rotselaar volg je best de bewegwijzering ‘Domein ter Heide visserszone’. Deze brengt je tot aan een parking vlakbij het meer.

 

Het domein heeft 3 toegangswegen:

-toegang tot de zwemzone via Vakenstraat 18

-toegang tot de surfzone via Vakenstraat

-toegang tot de hengelzone via de Steenweg op Wezemaal

 

Parkeren:

Voor hengelaars: parking aan de Steenweg op Wezemaal.

Het is niet toegelaten te parkeren op de toegangswegen.
 

Vergunningen en rechten
 

Visvergunning van het Vlaamse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

Vissen op snoek en snoekbaars verboden in periode van 1maart tot en met 31mei.

Vis als aas of delen daarvan, kunstaas groter dan 2cm, gebruik verboden in periode

van 1maart tot en met 31mei.

 

Gesloten tijd voor alle vissoorten van 16 april tot en met 31mei.

Nachtvisserij altijd verboden.

 

 

Reglement

Het politiereglement Domein Ter Heide dient nageleefd te worden.

Na zonsondergang is toegang tot het domein verboden.

 

 

 Politiereglement Domein Ter Heide

 

Art. 1.
Het Domein Ter Heide is gedurende het ganse jaar gratis toegankelijk voor wandelaars. Omwille van
natuurbehoudsredenen kunnen bepaalde delen tijdelijk of permanent voor het publiek worden gesloten op
initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos.
De toegang tot de surfzone en zwemzone is niet vrij toegankelijk.

Art. 2.
Het is in het Domein Ter Heide verboden:
-Het domein te betreden tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang;
-De aangeduide paden te verlaten, behalve om zich naar de oever te begeven;
-Dieren te verdelgen, te verplaatsen en te vangen of hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te
verstoren;
Een uitzondering vormt het vangen van vis binnen de bepalingen van de wet op de zoetwatervisserij;
-Bij het vissen gebruik te maken van telegeleide of op een andere manier gestuurde bootjes voor het
vangen, voederen of lokken van de vis;
-Vissen te voederen en/of in het bezit te zijn van visvoeder;
-Te kamperen op het domein of op de parkings (kampeerwagens) evenals het aanleggen van vuren;
-Reclame te maken of produkten te koop aan te bieden;
-Honden of andere dieren in het Domein te brengen behalve op de aangeduide paden en indien ze aan
de leiband worden gehouden. Paarden zijn ook op de paden verboden;
-Honden of andere dieren toe te laten in het water;
-Gemotoriseerde voertuigen te gebruiken behalve op de toegangswegen en parking;
-Te parkeren buiten de voorziene parkings;
-Geluidsproducerende toestellen te plaatsen;
-Planken of vlonders aan te brengen of in stand te houden aan de rand van de waterplas;
-de beplanting op welke wijze dan ook te beschadigen;
-het water of de bodem te vervuilen;

Art. 3.
Op de watervlakte zijn enkel toegelaten en dit alleen binnen de voor de respektievelijke groepen
afgebakende zone:
-hengelen vanaf de rand van het water, binnen de bepalingen van de wet op de riviervisserij;
-windsurfen in de surfzone binnen de bepalingen van de overeenkomst met de gebruiksgerechtigden en
het goedgekeurd huishoudelijk reglement; binnen deze gerechtigden zijn motorboten enkel toegelaten
voor reddings- en noodzakelijke begeleidingstaken;
-schaatsen zo hiertoe door de gemeente uitdrukkelijk de toelating wordt gegeven door uithangen van een
witte vlag;
-zwemmen in de zwemzone zo hiertoe door de gemeente uitdrukkelijk de toelating wordt gegeven door
het uithangen van een groene vlag.
De periode waarin dit kan wordt jaarlijks vastgelegd door het schepencollege. De zwemmers dienen zich
te houden aan het zwemreglement dat luidt als volgt.

Art. 4. 

Afwijkingen aan dit reglement kunnen toegestaan worden door het gemeentebestuur, na bindend advies
van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 5.
Onverminderd de strafbepalingen voorzien in andere toepasselijke wetgeving, worden de overtredingen van
dit reglement overeenkomstig artikel 119 vierde lid van de Gemeentewet, gestraft met een administratieve
geldboete van 250 euro.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg