Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3267542<<Terug
De vijvers van Groenendaal geplaatst op: 23/01/2012     
 

 

vijver Groenendaal
Provincie:
Vlaams-Brabant
Watertype: Openbare vijvers, Groep 2
Belangrijkste Vissoorten: Karper, baars, snoekbaars ....
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Recreatievisser, Karpervisser
Plaatsen: HoeilaartDe vijvers van Groenendaal

 

Viswater en visstekken

 

De Groenendaalvijvers zijn de voorbije jaren grondig onder handen genomen. De Putselvijver en de Lindevijver werden ontslibd en de oevers werden heraangelegd. De noordelijke en westelijke oevers van de Lindevijver werden ingericht als een ondiepe moeraszone, een ideale paai- en rustplaats voor de vissen. Op de zuidelijke en oostelijke oevers mag worden gehengeld.

Het beheer en de inrichting van het viswater en van de visstand op de hengelvijvers van Groenendaal

werd uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in samenspraak met de Provinciale

Visserijcommissie Vlaams-Brabant.

De onderhoud- en inrichtingswerken aan de vijvers werden eind november 2007 gestart en afgerond in

mei 2008. Bij de aanleg van de moeraszone werd slib met een goed ontwikkelde moerasvegetatie uit

de Putselvijver gebruikt.

 

Lengte: ~182 en 125 meter.

Breedte ~55 en 35 meter.

Diepte: 0,5 tot 1,5 meter.

Oevers: natuurlijke oevers.

Stroming: geen stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: licht troebel water, weinig plantengroei aanwezig.

Bodem: modder.

 

Een mooie vijver maar niet geschikt voor de vissers die kicken op grote vissen. In de vijvers zitten vooral kleine karpertjes van ong 20-30 cm. Voor mensen die van vaste stok vissen houden is het een paradijs. De vijvers hebben een goede baars en snoekbaars bezetting. 
 

Visbestand en vangsten
 

In het najaar van 2008 werden de eerste vissen in de vijver gezet.

Aangezien de vijver volledig werd afgelaten voor de herstelwerkzaamheden, wordt het visbestand via een

planmatig visstandbeheer terug opgebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk

onderbouwde herbepotingstrategie. Daarbij is het de bedoeling om een snoek-blankvoorn ondiep

viswatertype te realiseren. De hoeveelheid uit te zetten vis wordt vastgesteld op basis van de draagkracht

van het watersysteem en past bij een evenwichtige vispopulatie. De volgende vissoorten worden

ondermeer uitgezet: blankvoorn, rietvoorn, winde, zeelt en kroeskarper. Er werd beslist om het eerste jaar

tweederde maatse vis uit te zetten om zo het hengelen onmiddellijk aantrekkelijk te maken. Op deze manier

kan in het volgende voorjaar ook al natuurlijke reproductie verwacht worden. In de loop van 2009

wordt ook gestart met de uitzetting van glasaal en snoek.(bron ANB)

 

Sindsdien vinden palingen, voorns, goudwindes en snoeken onder de waterplanten mooie plekjes om uit te rusten en zich voort te planten.  
 

Bereikbaarheid


 

 

Vergunningen en rechten
 

Visvergunning van het Vlaamse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

Vissen op snoek en snoekbaars verboden in periode van 1maart tot en met 31mei.

Vis als aas of delen daarvan, kunstaas groter dan 2cm, gebruik verboden in periode

van 1maart tot en met 31mei.

 

Gesloten tijd voor alle vissoorten van 16 april tot en met 31mei.

Nachtvisserij altijd verboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg