Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving WalloniŽ
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden BelgiŽ
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
2048921Wetgeving en reglementen

 


De hedendaagse sportvisser ervaart hengelen als een aangename natuurbeleving en heeft zeer veel respect voor dier en milieu.

Toch moeten er regels zijn waaraan iedereen zich dient te houden.
Om alles in goede banen te leiden bestaat er de visserijwetgeving.
Deze wetgeving zorgt ervoor dat iedere hengelaar weet wat er wel en niet kan tijdens het uitoefenen van zijn hobby.

Wanneer iedere hengelaar zich aan deze wetgeving houd blijft hengelen een aangename bezigheid voor jong en oud.
Op deze pagina vind je alles tot in details over de visserijwetgeving in het Vlaamse Gewest. 


 

Vlaams GewestVolledige wetgeving:

  

Wie de volledige visserijwetgeving wil raadplegen van het Vlaamse gewest, kan terecht bij de

Coördinatie van de visserijreglementering (pdf-document).

Hierin vind je alles over de huidige reglementering voor de riviervisserij in het Vlaamse Gewest, alsook alle uitvoeringsbesluiten.

Op 1 februari 2013 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe visserijbesluit goed. Het besluit verscheen op 5maart in het Belgisch Staatsblad, 10 dagen na deze publicatie, op 15 maart 2013 zal deze wetswijziging effectief in werking treden.

Voor ons sportvissers zijn vooral de nieuwe bepalingen van Hoofdstuk IV belangrijk.

Belangrijkste verandering in het nieuwe Besluit is de opdeling van de openbare wateren in twee groepen.

Groep 1 : zijn de waterwegen (bevaarbare waterlopen en kanalen) en de kunstmatige visplassen (afgesloten viswateren) die opgesomd worden in de Positief lijst.

Groep 2 : zijn alle onbevaarbare waterlopen, de waardevolle visplassen en waterwegen of delen daarvan die opgesomd worden in bijlage 3 van het Besluit.


In de wateren van Groep 1:

Is er geen gesloten tijd meer voor roofvis, maar wel een terugzetplicht van 16 april tot en met 31 mei en nachtvisserij is mogelijk.(wel grote visvergunning nodig)

In de wateren van Groep 2:


Is er een gesloten tijd voor snoek en snoekbaars van 1 maart tot en met 31 mei, en een algemene gesloten tijd voor alle andere vissoorten, van 16 april tot en met 31 mei en nachtvisserij is er nergens toegelaten.
Voor het vliegvissen zijn er uitzonderingen.

Art.10 Beschermde soorten.

Lijst van de vissoorten en kreeften die volledige bescherming genieten


1° beekprik (Lampetra planeri);
2° bermpje ([Barbatula barbatula]);
3° bittervoorn (Rhodeus sericeus);
4° grote modderkruiper (Misgurnus fossilis);
5° inlandse kreeft (Astacus astacus);
6° kleine modderkruiper (Cobitis taenia);
7° kwabaal (Lota lota);
8° rivierdonderpad (Cottus gobio);
9° rivierprik (Lampetra fluviatilis);
10° steur (Acipenser sturio);
11° Atlantische zalm (Salmo salar);
12° zeeforel (Salmo trutta trutta);
13° zeeprik (Petromyzon marinus);
14° elft (Alosa alosa);
15° fint (Alosa fallax);
16° gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus);
17° grote marene (Coregonus lavaretus);
18° houting (Coregonus oxyrhynchus);
19° vetje (Leucaspius delineatus);
20° vlagzalm (Thymallus thymallus).

Art.11 Het is verboden te vissen op de volgende plaatsen:

1° in sluizen;

2° van boven op de bruggen van de waterwegen;
3° in vispassages;
4° in gedeelten van de waterlopen als het peil abnormaal laag is of als zich uitzonderlijk hoge visconcentraties voordoen;
5° op alle plaatsen, zowel vanaf de oever als op het water, waar het agentschap ter plaatse door middel van de signalisatie, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, een tijdelijk of permanent visverbod heeft aangeduid.

Art.15 Regels rond minimummaten en de algemene meeneembeperkingen.

Tweede belangrijke wijziging is de meeneem- en vervoerbeperking van maximaal 5 vissen, met een lengte groter dan 15cm ,waarvan maximaal 3 maatse (min.45cm) snoekbaarzen. De snoek wordt terug volledig beschermd (terugzetplicht).

De vis die je wil meenemen dient dood te zijn, behalve paling.

Er zijn ook slechts twee minimummaten meer; 30 cm (beekforel, zeelt, paling, karper, sneep) en 45 cm (barbeel, snoekbaars), de maximummaat van karper (60 cm) blijft!

Art. 16 Regels rond de wedstrijdvisserij

Na 25 jaar komt er eindelijk een wettelijke regeling voor de wedstrijdvisserij, die volledig aansluit bij onze huidige werking. Erkende wedstrijden kunnen nu ook georganiseerd worden in de periode 16 april tot en met 31 mei in de wateren van groep 1, maar men mag nooit snoek, snoekbaars en beschermde soorten houden in het leefnet tijdens wedstrijden.


Art. 17 Regels rond het gebruik van aasvisjes.

Een hengelaar mag maximaal 20 aasvisjes, levend of dood, bezitten of vervoeren, als hun lengte niet meer dan 15 cm bedraagt, maar hier legt de wet van 1954 beperking op (enkel levend vervoer karperachtigen).

Positief Lijst = wateren van Groep 1 Geen gesloten tijden en nachtvissen in principe toegelaten. (Alle andere openbare wateren behoren tot Groep 2: zie Bijlage 3!) Vissen in de Paaitijd en Nachtvisserij:

 Positief Lijst: Waterwegen (van Kust naar Maas) van Groep 1

Waterwegen

Omschrijving

Kanaal Brugge-Zeebrugge (Boudewijnkanaal)

Van verbindingssluis/Boudewijnsluis Brugge tot Zeesluizen Zeebrugge

Kanaal Gent-Oostende

Van de samenvloeiing met de Leie te Gent (inclusief Coupure) tot Sas Slijkens Oostende. Inclusief Kanaal Brugge-Oostende met de buitenvestingsgrachten van de stad Brugge en het afleidingskanaal van deze vestingsgrachten. Niet inbegrepen: Binnenvest Brugge (Brugse Reien en Coupure), Gevaertsarm (Beernem) en Miseriebocht (Sint-Joris).

Haven van Oostende

Aangewezen hengelzones zie: www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Openbare_visserij/Visverlof/Extra_vergunningen.aspx Schriftelijke toelating nodig van de Havenkapitein.

Kanaal Plassendale-Nieuwpoort

Van zijn oorsprong te Plassendale tot samenvloeiing IJzer

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Van het sluis te Nieuwpoort tot de Franse grens te De Panne.

Bergenvaart of kanaal van Veurne naar Sint-Winoxbergen

Van de rechteroever van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerken tot aan de Franse grens te Houtem-Veurne.

Lokanaal

Van de Ijzer te Lo-Reninge tot aan de monding in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerken.

IJzer

Van de Franse grens tot de uitmonding in de zee, inclusief oude ijzerarm Roesbrugge.

Verbindingskanaal

Van Kanaal Plassendale-Nieuwpoort naar IJzer te Nieuwpoort.

Kanaal Ieper-IJzer

Van de kaai te Ieper tot de monding in de IJzer.

Kanaal Brugge-Sluis (Damse Vaart)

Van het Kanaal Brugge-Oostende te Brugge tot de brug Hoeke.

Kanaal Roeselare-Leie

Van de havenkom te Roeselare tot de uitmonding in de Leie te Ooigem.

Spierekanaal

Van de Franse grens tot uitmonding in de Schelde.

Kanaal Bossuit-Kortrijk

Van de sluizen te Bossuit (Bovenschelde) tot de samenvloeiing met de Leie.

Leie

Van de Franse grens (Grens Leie) tot de Neerschelde in Gent, inclusief op de afleidingen of zijarmen, te Menen, Kortrijk (Doortocht), Harelbeke, Zulte en Gent (Belvedere, de Studentenleie, de arm van Akkergem, de westelijke Leiearm en Lieve).

Toeristische Leie (Arm van Drongen)

Van de oorsprong aan de drie Leien tot de Ringvaart om Gent.

Afleidingskanaal der Leie (Schipdonkkanaal)

Van de Noorderwal te Deinze tot het kunstwerk te Heist.

Kanaal van Eeklo

Van Eeklo tot Afleidingskanaal der Leie.

Kanaal van Gent naar Terneuzen en Gentse Zeehavengebied

Vissen in aangewezen hengelzones (www.vvhv.be –Wetgeving zoet).

Leopoldskanaal

Van de oorsprong te Boekhoute tot de sluis te Heist.

Het Verbindingskanaal van Gent

Van het kanaal Gent – Oostende tot Tolhuissluis Voorhaven ( Kanaal Gent-Terneuzen).

Ringvaart om Gent

Van het kanaal Gent-Terneuzen te Evergem tot de monding in de Zeeschelde te Melle.

Doortocht Gent

In de doortocht Gent heeft de Boven-Schelde volgende vertakkingen:

De Muinkschelde

Van de spoorbrug van het Strop tot de stuw Braamgaten.

De Ketelvaart

Van de stuw Braamgaten tot aan de Leie 80 m beneden de Ketelbrug.

De Neerschelde

Die de Leie verlengt tot aan de Bovenschelde, 50m beneden de Willembrug.

De Reep

Die het einde van de Muinkschelde verbindt met het begin van de Neerschelde.

De Visserijvaart

Die zich nagenoeg evenwijdig met de Neerschelde uitstrekt, vanaf deze, juist boven de Slachthuisbrug tot aan de Bovenschelde, juist beneden de Visserijbrug.

De Oostelijke afleiding van de Bovenschelde (Franse Vaart/ Afleiding van het Strop)

Van de Sint-Lievensbrug tot aan de samenvloeiing met de Bovenschelde afwaarts de Keizerpoort.

De Pauwvertakking

Die zich uitstrekt van de Leie, op 118m boven de samenloop van de Leie met de Reep en de Neerschelde, tot aan het zuidereinde van het Handelsdok.

Boven-Schelde

vanaf de Franse grens tot aan sluis van Gentbrugge.

Zeeschelde

vanaf sluis Gentbrugge tot aan Nederlandse grens.

Haven van Antwerpen Dokken Linker en Rechteroever (zie toegankelijkheidsregeling

www.portofantwerp.com/nl/vissen-de-haven www.antwerpen.be zoekterm: vissen

Schelde-Rijnverbinding

Van het kanaaldok B3 tot de Belgisch – Nederlandse grens.

Moervaart

Van de samenloop met de Durme en de Zuidlede te Daknam tot aan het Zeekanaal Gent-Terneuzen te Gent.

Durme

Van de samenvloeiing met de Moervaart en de Zuidlede te Daknam tot aan de monding te Tielrode.

Dender

Van de provinciegrens Henegouwen – Oost-Vlaanderen tot de monding in de Schelde afwaarts van de tijsluis te Dendermonde. Inclusief Oude Dender of Traverse te Dendermonde.

Zeekanaal Brussel-Rupel (Brussel-Schelde; Willebroekse vaart)

Van de grens met Brussels Hoofstedelijk gebied (Vilvoorde) tot aan de Schelde, inclusief Darse of Dok van Vilvoorde (Verbrande brug tot Zenne).

Kanaal Brussel-Charleroi

Van de grens tussen de gemeenten Clabeq en Lembeek tot de grens tussen de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht.

Rupel

Van de oorsprong (samenvloeiing van Beneden-Dijle en Beneden-Nete) tot aan de monding in de Schelde.

Netekanaal

Van de oorsprong aan het Albertkanaal te Viersel tot de sluis te Duffel.

Beneden-Nete

Van Rupel tot Netekanaal (Sluis Duffel)

Boven-Dijle

Van de nieuwe brug te Werchter tot aan het bovenhoofd van de bovenstuw te Mechelen.

Dijle doortocht in de stad Mechelen

Van het bovenhoofd der bodemstuw tot en met de benedensluis te Mechelen, inclusief Dijle-afleiding te Mechelen.

Beneden-Dijle

Van het benedenhoofd der benedensluizen te Mechelen tot aan haar monding in de Rupel.

Kanaal Leuven-Dijle (Leuvense Vaart)

Van de vaartkom te Leuven tot sluis Zennegat , evenals voedingskanaal “De Hond” te Leuven.

Albertkanaal

Van Kanne/Eben Emaal tot het Lefèvredok te Antwerpen, inclusief dokken.

Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten

Van het Kanaal Bocholt-Herentals te Dessel tot de monding in het Albertkanaal te Schoten.

Kanaal van Bocholt naar Herentals

Van de Zuidwillemsvaart te Bocholt tot aan het Albertkanaal te Herentals.

Kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen

Van het Kanaal Bocholt-Herentals tot zijn monding in het Albertkanaal te Kwaadmechelen.

Kanaal van Beverlo

Van het Kanaal Bocholt-Herentals te Lommel tot het boveneinde van het dok te Beverlo.

Zuidwillemsvaart

Van Albertkanaal te Smeermaas tot de Nederlandse grens te Lozen-Bocholt.

Kanaal van Briegden naar Neerharen

Vanaf het Albertkanaal tot de Zuidwillemsvaart.

Gemeenschappelijke Maas (Grensmaas)

Van Smeermaas tot Kessenich (Nederlandse grens). De rechteroever vanaf de grens van de stad Visé en de gemeente Voeren tot aan de Nederlandse grens.

  

Positief Lijst: Visplassen per provincie van Groep 1

P = Vissen in gesloten tijd (van 16 april tot en met 31 mei) toegelaten N = Nachtvisserij toegelaten tussen 2 uur na zonsondergang en 2 uur voor zonsopgang

Visplassen

P

N

Beperkingen inzake toegankelijkheid

Antwerpen

Breeven (Bornem)

x

Vissen vanop steigers in aangewezen hengelzone. Visverbod van 16 april tot en met 31 mei.

Den Aerd (Minderhout)

Galgenweel (Antwerpen)

Burchts Weel (Antwerpen)

Vissen toegelaten in bufferbekken. Vissen niet toegelaten in tijgebonden gedeelte dat in verbinding met de Schelde staat.

Hazewinkel (Heindonk)

x

Vissen in aangewezen hengelzones. Niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang.

De Bocht (Heindonk)

x

Vissen in aangewezen hengelzone. Niet toegankelijk tussen 1u na zonsondergang en 1u voor zonsopgang.

Muisbroek (Ekeren)

Spildoornvijver (Mechelen)

Fort van Walem

Schranshoeve (Vorselaar)

x

Niet toegankelijk niet tussen zonsondergang en 8u00.

Rivierenhof (Deurne)

x

Niet toegankelijk tussen 22u30u en 6u30.

Limburg

Grindplas Heerenlaak (Aldeneik)

x

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplas Meynekomplas (Aldeneik)

x

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplas Daler Oe (Spaanjerd-Kessenich)

x

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplas Vissenakker (Spaanjerd-Kessenich)

x

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Grindplas Boterakker (Spaanjerd-Kessenich)

x

Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Paalse Plas

x

Vissen in aangewezen hengelzones. Bootvisserij niet toegelaten. Van 1 april tot en met 31 oktober niet toegankelijk tussen 22u00 en 6u00. Van 1 november tot en met 31 maart niet toegankelijk tussen 20u00 en 7u00.

Oud Kanaal te Neeroeteren

 

Oude Maas te Dilsen

 

Oost-Vlaanderen

Blaarmeersen (Gent)

x

Niet toegankelijk tussen 23u00 en 8u00

Watersportbaan (Gent)

 

E3- zandwinningsput (Oostakker)

 

De Gavers (Geraadsbergen)

x

Bijkomende bijzondere visvergunning van domein zelf verplicht (gratis). Vissen toegelaten op de Poelaertplas en vijver camping. Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.

Boerenkreek (St-Laureins)

x

Vissen in aangewezen hengelzones. Bootvisserij niet toegelaten. Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang

Vlaams-Brabant

Grote Vijver van Zevenbronnen

 

Visvijver van Weerde

x

Niet toegankelijk tussen één uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang.

West-Vlaanderen

De Gavers (Harelbeke)

x

Niet toegankelijk tussen zonsondergang

Waggelwater (Brugge)

Vissen in aangewezen hengelzones. Niet toegankelijk tussen twee uur na zonsondergang en twee u

 

Vissen in de Paaitijd en Nachtvisserij:

 

Nieuw! Waterwegen: Schelde, Leie, Durme, Rupel Ringvaart en Doortocht Gent Afleidingskanaal Leie en Leopoldskanaal Bergenvaart en Spierekanaal Bevaarbaar deel Dijle (Rupel tot Werchter) Beneden-Nete: Van Rupel tot Netekanaal (Sluis Duffel) Oude Dender of Traverse te Dendermonde Damse Vaart: van sifon tot de brug van Hoeke Kanaal van Eeklo (Eeklo Vaart) Verbindingskanaal te Gent Verbindingskanaal te Nieuwpoort Darse of Dok van Vilvoorde Toeristische Leie (Arm van Drongen) Leiearmen Gent (Belvedere, Studentenleie, Akkergem,...) Aanhorigheden/Afhankelijkheden waterwegen (zijarmen, oude armen), tenzij aangegeven in bijlage 3

Visplassen: zie Positief Lijst: Visplassen per provincie van Groep 1

Bijlage 3. Lijst van de waterwegen en delen daarvan en de visplassen als vermeld in artikel 12, §2, en artikel 13  

 

 

 

 

1° waterwegen of delen van waterwegen:

a) Leiemeanders:

1) Oude Leie Bourgoyen;

2) Oude Leie Astene;

3) Oude Leie Grammene;

4) Oude Leie Machelen;

5) Oude Leie Gottem;

6) Oude Leie Oeselgem;

7) Oude Leie Sint-Baafs-Vijve;

8) Oude Leie Schoendalebocht;

9) Oude Leie Ooigem;

10) Oude Leie Bavikhove;

11) Oude Leie Wevelgem (Groot Volander en Leiebos);

12) Oude Leie Menen;

b) Scheldemeanders:

1) Oude Schelde Zonneput;

2) Oude Schelde Doornhammeke;

3) Oude Schelde Teirlinckput;

4) Oude Schelde Kriephoek;

5) Oude Schelde Meilegem;

6) Oude Schelde Mesureput;

7) Oude Schelde Blarewater;

8) Oude Schelde Spetterkaai;

9) Oude Schelde Heurne-Heuvel;

10) Oude Schelde De Sterre;

11) Oude Schelde Nederename;

12) Oude Schelde Melden het Veer;

13) Oude Schelde het Anker;

14) Oude Schelde Elsegem;

15) Oude Schelde Berchem Meerse;

16) Oude Schelde Scheiteput;

17) Oude Schelde Kerkhove;

18) Oude Schelde Waarmaarde;

19) Oude Schelde Coupure Outrijve;

c) Schelde-estuarium: het betreft de volgende wateren of delen van wateren die als bevaarbaar gerangschikt zijn:

2) Zenne en Zenne-afleiding in Eppegem;

3) Nete stroomopwaarts de samenvloeiing met het Netekanaal in Duffel;

4) Kleine Nete;

5) Grote Nete;

6) Demer;

d) Overige (delen van) waterwegen:

1) Kanaal Ieper-Komen;

2) Zuidervaartje;

3) Antitankgracht;

4) Kanaal Brugge naar Sluis (Damse Vaart): vanaf de brug Hoeke tot aan de grens met Nederland (Sluis);

5) Binnenvest Brugge: Brugse Reien;

6) Binnenvest Brugge: Brugse Coupure;

7) Gevaertsarm (oude arm Kanaal Gent-Oostende);

8) Miseriebocht (Oude arm Kanaal Gent-Oostende);

2° Visplassen:

a) provincie Antwerpen:

1) De Melle in Turnhout;

2) Domein Volharding in Rijkevorsel;

3) Domein Walenhoek in Niel;

4) Het Broek in Blaasveld;

5) Balderij in Tielen;

6) Fort van Oelegem;

b) provincieLimburg:

1) De Broek Elen;

2) Dijkbeemdvijver in Zonhoven;

3) Oud KanaalBocholt;

4) Oud Kanaal Bree-Beek;

5) Oud Kanaal Dilsen (noordelijk deel van zijarm van Zuid-Willemsvaart; ten noorden van de Boslaan-N75);

6) Oud Kanaal Lanklaar (zuidelijk deel van zijarm van Zuid-Willemsvaart; ten zuiden van de Boslaan-N75);

7) Schulensmeer;

8) Oude Maas Stokkem;

9) Grindplas Koole Greent;

10) Grindplas Bichterweert;

11) Grindplas Kerkeweerd;

12) Grindplas Negenoord Oost;

13) Grindplas Negenoord West;

14) Grindplas Maasbeempder Greend;

15) Grindplas Hochter Bampd;

c) provincie Oost-Vlaanderen:

1) Hollandergatskreek;

2) Roeselarekreek;

3) Nieuwe Roesalearekreek;

4) Put Roste Muis;

5) Oudemanskreek;

6) De Val;

7) Molenkreek;

8) Berlarebroek;

9) Gemeentevijver Zelzate;

10) Bosdamvijver Wachtebeke;

11) Het Leen in Eeklo;

12) Klaverbladvijver in Wachtebeke;

d) provincie Vlaams-Brabant:

1) Groot Wachtbekken Zuunbeek;

2) Lindevijver in Groenendaal;

3) Putselvijver in Groenendaal;

4) Klein Wachtbekken Zuunbeek;

5) Meer van Rotselaar;

6) Webbekoms Broek;

7) Vossemvijver;

8) Kleine vijver van Horst;

9) Demermeander Schoonhoven;

e) provincie West-Vlaanderen:

1) Hoge Dijken in Oudenburg;

2) ’t Veld-Zeetje in Ardooie;

3) Grote Bassin in Roeslare;

4) Bergelen Put;

5) Kasteelvijver Beernem;

6) Koolhofput in Nieuwpoort.

 


© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg