Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3320069Regels sportvisserij op de Noordzee

 

Belgische en Europese beperkingen sportvisserij

 

De bestaande beperkingen voor het zeehengelen op kabeljauw worden verlengd.(baglimiet) Per dag en per hengelaar mag er maximaal 15kg kabeljauw worden aan boord gehouden en aangeland. 

 

In de periode van 1 januari tot 30 juni 2017 mag enkel "Catch and release" gebeuren. Vanaf 1 juli 2016 wordt de vangst beperkt tot een zeebaars, per visser, per dag. Deze beperkingen zijn ook van toepassing op de kantvisserij! De minimummaat zeebaars blijft behouden op 42cm.

 

Verder zal met besluit van de minister vanaf 8 april 2015, de minimum aanvoerlengte van zeebaars opgetrokken worden naar 42cm.(Er is een Europees akkoord tussen de lidstaten en EC over deze afspraak) Tenslotte is het recreatief gebruik van warrelnetten en kieuwnetten bij de strandvisserij verboden sinds 28 maart 2015. Er is dus een totaalverbod op het recreatief gebruik van dergelijk staand tuig in België. (Beneden de laagwaterlijn was dit al het geval sinds 2002)

 

 

Strandhengelaars 

 

 

Voor de strandvisserij gelden volgende bepalingen:

Technische beperkingen: Platte ingegraven netten en kartennetten dienen een minimale maaswijdte van 70mm te hebben. Opgelet: In verschillende kustgemeenten gelden er specifieke politiereglementeringen!


Zeehengelaars 

 

Welke zijn de regels voor het zeehengelen?

 

Het (niet-geautomatiseerd) zeehengelen (vanuit een vaartuig) is in principe vrij onder volgende beperkingen:

Geen ander type vistuig mag aan boord zijn tijdens de vistrips die voor het zeehengelen worden ondernomen, nachtelijke visserij en commercialisering zijn eveneens verboden. Indien het quotum voor een bepaalde soort volledig is opgenomen dan wordt de visserij op die soort in dat gebied gesloten verklaard voor alle vissers. (inclusief sportvissers) Sinds 2003 mag er, als tijdelijke maatregel maximaal 15kg  kabeljauw per dag en per visser aangevoerd worden.

In de periode van 1 januari tot 30 juni 2017 mag enkel "Catch and release" gebeuren. Vanaf 1 juli 2016 wordt de vangst beperkt tot een zeebaars, per visser, per dag.

 

 

Sportvisserij met gesleept tuig

 

 

Wat zijn de regels voor de sportvisserij op zee met gesleept tuig?

 

 

Wat betreft de sportvisserij met gesleept tuig (visserij uitgevoerd vanaf vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning) gelden volgende bepalingen.

 

 

Enkel visserij op niet quota soorten is toegestaan.

Enkel binnen de drie mijlszone.

Verboden tussen 22.00u en 5.00u

Commercialisering van de vangsten is verboden.

Technische beperkingen: Enkel met bordennetten met een bovenpees van maximaal 4,5 meter en- of met de boomkor met een korrestok van maximaal 3 meter

(dit type vistuig is enkel toegestaan voor schepen kleiner dan 8m lengte over alles)

Gebruik van een zeeflap in de periode van  december tot mei.

 

 

  

Minimum aanvoerlengtes

 

Overzichtstabel met de geldende minimum aanvoerlengtes met hun respectievelijke wettelijke basis.

Lijst van de minimummaten

(VERORDENING (EG) 850/98, BIJLAGE XII, tenzij anders vermeld)

De vis wordt gemeten zoals voorzien bij artikel 18, bijlage XIII van VERORDENING (EG) 850/98 VAN DE RAAD van 30 maart 1998. Elke vis wordt, zoals de figuur laat zien, gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin.

 

 

  minimumafmetingen

 

Lijst van de minimummaten

Vis

Minimummaat

Opmerking

 Horsmakreel

 15 cm

 -

 Schartong

 20 cm

 -

 Haring

 20 cm

 -

 Tong (alle soorten)

 24 cm

 -

 Schol

 27 cm

 -

 Wijting

 27 cm 

 -

 Heek

 27 cm

 -

 Schelvis

 30 cm 

 -

 Witte koolvis

 30 cm

 -

 Makreel (Noordzee)

 30 cm

 Quotum bereikt, verboden makreel binnen te brengen!!!

 Makreel (andere gebieden)

 20 cm

 Quotum bereikt, verboden makreel binnen te brengen!!!

 Kabeljauw

 35 cm

 

 Zwarte koolvis

 35 cm

 -

 Zeebaars

 42 cm

 -

 Leng

 63 cm

 -

 Blauwe leng

 70 cm

 -

 Tongschar

 25 cm

 (M.B. 22/12/2010)

 Schar

 23 cm

 (M.B. 22/12/2010)

 Bot

 25 cm

 (M.B. 22/12/2010)

 Griet

 30 cm

 (M.B. 22/12/2010)

 Tarbot

 32 cm

 

 Zeeduivel (geheel)

 500 g

 aanvoergewicht (M.B. 22/12/2010)

 Zeeduivel (gekopt)

 200 g

 aanvoergewicht  (M.B. 22/12/2010)

 Poon

 20 cm

 (M.B. 22/12/2010)

 

Voor info over Zeevisserij


Administratief Centrum - Vrijhavenstraat 5 - 8400 Oostende (
wegbeschrijving)
Tel. 059 43 19 20 - Fax 059 43 19 22
e-mail: zeevisserij@vlaanderen.be 

 
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg